Održan regionalni sastanak u Udruženju Nemaca „Gerhard“ u Somboru

Ovogodišnji ifa-regionalni sastanak održan je od 5. do 9. marta, prvi put u Udruženju Nemaca „Gerhard“ u Somboru, gde se nalazi radno mesto jednog menadžera za kulturu. Tokom nedelje, upućeni ifa-menadžeri za kulturu i institucije domaćini iz Srbije, Rumunije i Mađarske su, zajedno sa predstavnicima Instituta za odnose sa inostranstvom (ifa) iz Štutgarta, evaluirali dosadašnji rad i razvijali planove i ideje za dalji napredak.